(I)3G橡皮天线

        型号:BY-3G-01

75mm长度,增益1.5dBi

      型号:BY-3G-01-05

3G 可折天线

      型号:BY-3G-03-03

3G 可折天线

     型号:BY-3G-03-06

高增益6dBi

(II)3G天线带电缆线

     型号:BY-3G-01-04

软PCB天线

型号:BY-AMPS-GSM-3G--3

3G 内置天线

      型号:BY-3G-05

3M胶天线

    型号:BY-3G-88-BS

50mm吸盘天线

    型号:BY-3G-06-02

3G 吸盘天线

     型号:BY-3G-12

3G吸盘天线

     型号:BY-3G-06-04

3G墙安装天线

      型号:BY-3G-13

螺杆天线

也有许多客户购买以下产品:

    型号:BY-GSM-Dielec

GSM介质天线

      型号:BY-GPS-18

GPS介质天线

       型号:BY-GSM-11

螺母式天线

     型号:BY-GSM-08

GSM 天线

      型号:BY-GPS-10

磁钢安装GPS天线

      型号:BY-3G-05-01

GSM天线

           型号:BY-RF

转接线

          型号:BY-SMA

SMA座子

为什么选择我们?

1.我们是专业生产天线,符合Rohs,Reach和CE认证,有20多年的天线研发经验。

2.厂家直接供货,周期短,价格好。

3.如果有任何质量问题,可以联系我们,我们的质量担保周期是一年。

我们的联系方式如下:

JIAXING BEYONDOOR ELECTRONICS CO.,LTD     
Address: #101, Weiyi West Road, Dongzha  Economic Zone ,Jiaxing 314000,Zhejiang,China     
Website:www.beyondoor.com     
E-MAIL: frank@beyondoor.com    or    beyondoorsales@126.com 
Tel:0573-82127009    
SKYPE NAME:beyondoorgps